CENNIK

NIEMOWLĘTA
  • Pierwsza wizyta: Konsultacja + porady pielęgnacyjne ………………………………………………………………………………………………. 80 zł  (45 min.)
  • Pierwsza wizyta: Konsultacja + terapia NDT-Bobath + porady pielęgnacyjne ……………………………………….……………….. 120 zł (70 min.)
  • Kolejne wizyty: Terapia NDT-Bobath………………………………………………………………………………..…………………………………………… 80 zł (45 min.)
WIZYTY DOMOWE:
  • Pierwsza wizyta: Konsultacja + porady pielęgnacyjne ………………………………………………..………………………………………………100 zł (45 min.)
  • Pierwsza wizyta: Konsultacja + terapia NDT-Bobath + porady pielęgnacyjne ……..…………………………………………………….140 zł (70 min.)
  • Kolejne wizyty: Terapia NDT-Bobath ………………………………………………………….……………………………………………………………….. 100 zł (45 min.)

TERAPIA WAD POSTAWY,  SKOLIOZ I INNYCH
  • Pierwsza wizyta: Badanie + terapia + zalecenia domowe i wskazówki …………..………………………………………………………… 120 zł ( 70 min.)
  • Kolejne wizyty: Kontynuacja terapii………………………………………………………………………………………..………………………………………..80 zł (45 min.)

WIZYTY DOMOWE:

  • Pierwsza wizyta: Badanie + terapia + zalecenia domowe i wskazówki ………………….…………..………………………………………..140 zł ( 70 min.)
  • Kolejne wizyty: Kontynuacja terapii…………………………………………………………………………………………….…………………………………..100 zł (45 min.)

INSTRUKTAŻ MASAŻU SHANTALA: