CENNIK

UWAGA! KOSZT WIZYTY ZALEŻY OD MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ SIĘ ONA ODBYWA (ŚREM-POZNAŃ).

 

POZNAŃ

 

NIEMOWLĘTA

 

WIZYTA W GABINECIE:
 • Konsultacja + terapia NDT-Bobath + porady pielęgnacyjne – pierwsza wizyta …………… 120 zł  (45 min.)
 • Konsultacja + terapia NDT-Bobath + porady pielęgnacyjne – każda kolejna wizyta …… 110 zł  (45 min.)
WIZYTA DOMOWA:
 • Konsultacja + terapia NDT-Bobath + porady pielęgnacyjne ………………………………………… 150 zł (45 min.)
TERAPIA WAD POSTAWY,  SKOLIOZ I INNYCH

 

WIZYTA W GABINECIE:
 • Badanie + terapia + zalecenia domowe i wskazówki – pierwsza wizyta ……………………… 120 zł  (45 min.)
 • Badanie + terapia + zalecenia domowe i wskazówki – każda kolejna wizyta ……………… 110 zł  (45 min.)
WIZYTA DOMOWA:
 • Badanie + terapia + zalecenia domowe i wskazówki …………………………………………………… 150 zł ( 45 min.)
INSTRUKTAŻ MASAŻU SHANTALA:
 • 3 spotkania po 45 min. w gabinecie ……………………………………………………………………………… 350 zł
 • 3 spotkania po 45 min. w w domu pacjenta ………………………………………………………………… 450 zł

 


 

ŚREM

 

NIEMOWLĘTA

 

WIZYTA W GABINECIE:
 • Konsultacja + terapia NDT-Bobath + porady pielęgnacyjne – pierwsza wizyta …………… 100 zł  (45 min.)
 • Konsultacja + terapia NDT-Bobath + porady pielęgnacyjne – każda kolejna wizyta …… 90 zł  (45 min.)
WIZYTY DOMOWE:
 • Konsultacja + terapia NDT-Bobath + porady pielęgnacyjne ………………………………………… 120 zł (45 min.)
TERAPIA WAD POSTAWY,  SKOLIOZ I INNYCH

 

WIZYTA W GABINECIE:
 • Badanie + terapia + zalecenia domowe i wskazówki – pierwsza wizyta ……………………… 100 zł (45 min.)
 • Badanie + terapia + zalecenia domowe i wskazówki – każda kolejna wizyta ……………… 90 zł (45 min.)
WIZYTA DOMOWA:
 • Badanie + terapia + zalecenia domowe i wskazówki …………………………………………………… 120 zł (45 min.)

 

INSTRUKTAŻ MASAŻU SHANTALA:
 • 3 spotkania po 45 min. w gabinecie ……………………………………………………………………………… 280 zł
 • 3 spotkania po 45 min. w w domu pacjenta ………………………………………………………………… 360 zł

 


 

REGULAMIN

 1. Pacjenci rejestrowani i przyjmowani są według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia.
 2. W przypadku spóźnienia pacjenta na wizytę, czas jej trwania nie ulegnie wydłużeniu.
 3. W przypadku braku współpracy ze strony pacjenta opłata za wizytę pobierana jest normalnie.
 4. W przypadku braku możliwości dotarcia na wizytę lub rezygnację należy czym prędzej, nie później niż dzień przed planowaną wizytą, poinformować o tym fizjoterapeutę udzielającego świadczenia. W przeciwnym wypadku praktyka zastrzega sobie prawo do odmowy zapisania pacjenta na kolejną wizytę.

RehaKid – Magdalena Turajska

Fizjoterapia dzieci i młodzieży