INNE SCHORZENIA

INNE SCHORZENIA, KTÓRYMI SIĘ ZAJMUJĘ:

  • choroba Scheuermanna (hiperkifoza młodzieńcza),

  • choroba Osgood-Schlattera (jałowa martwica guzowatości kości piszczelowej),

  • stan po zapaleniu stawu biodrowego,

  • stan po złamaniach kończyn i innych urazach ortopedycznych,

  • wiotkość stawowa,

  • i inne.

RehaKid – Magdalena Turajska

Fizjoterapia dzieci i młodzieży