SKOLIOZY

Terapia skolioz obejmuje:

 • szczegółowy wywiad, ewentualną analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej wraz ze zdjęciem RTG,

 • badanie pacjenta poprzez ocenę sylwetki w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, a także poprzecznej za pomocą skoliometru,

 • sprawdzenie długości poszczególnych mięśni,

 • badanie manualne oraz pracę nad przywróceniem elastyczności tkanek,

 • ćwiczenia rozciągające,

 • indywidualnie dobrane ćwiczenia z taśmami Thera-Band,

 • ćwiczenia stabilizujące mięśnie dolnego tułowia,

 • ćwiczenia elongujące,

 • ćwiczenia oddechowe,

 • naukę korekcji postawy w siadzie, staniu i podczas czynności życia codziennego,

 • w miarę potrzeby ćwiczenia korygujące ustawienie kolan i/lub stóp,

 • instruktaż i ćwiczenia domowe,

 • uświadomienie dziecku oraz rodzicom problemu jakim jest skolioza.

RehaKid – Magdalena Turajska

Fizjoterapia dzieci i młodzieży